مهرداد یاسمی دوشنبه 10 آذر 1393 04:33 ب.ظ نظرات ()

بودجه بندی پیشنهادی برای دروس ششم

نام دروس

ماه   

قرآن

هدیه های آسمانی

فارسی

(مهارت های خوانداری)

مطالعات اجتماعی

تفكرو پژوهش

كارو فنّاوری

ریاضی

علوم

 مهر

14-2

17-10

21-9

24-9

6-1

17-1

15-1

19-8    

 آبان

27-15

25-18

38-22

40-25

12-7

32-18

36-16

31- 20

 آذر

39-28

35-26

49-39

56-41

18-13

46-33

57-37

43- 32

 دی

52-40

45-36

61-50

70-57

26-19

63-47

78- 58

56- 44

 بهمن

64-53

53-46

74-62

86-71

33-27

انجام فعالیت ها (فعالیت مورد علاقه) دانش آموز  با   كمك معلم

110- 98

69- 57

 اسفند

76-65

57-54

89-75

102-87

40-34

126- 111

79- 70

 فروردین

84-77

63-58

93-90

111-103

42-41

137- 127

87- 80 

 اردیبهشت

96-85

71-64

105-94

124-112

52-43

142- 138

95- 88

 خرداد

مرور درسها و امتحان پایان سال


منبع : آموزگار پایه ششم بروجرد