مهرداد یاسمی پنجشنبه 18 دی 1393 01:10 ب.ظ نظرات ()

ممارسة الموت البطئالحب تعب و جنون!
لا تتعب نفسك
کن عاقلا
**
قراءة الکتب
الامتیاز الوحید للسجین.
...من تعوق
فی فن البیان
و فن التواصل
یلجأ
إلی الکتب
کی یخبئ
کل ما یدرک و لایقوى على نطقه
**
السرور و الفرح
للأطفال
و أنت لست بطفل
**
اجلس خائب الأمل
معتقلا فی سجن الحیاة
و مارس الموت البطئ.

 

 

 

تمرین مرگ تدریجی

 

عشق خستگی و دیوانگیست

خودت را خسته مکن

عاقل باش

 **

خواندن کتاب

تنها امتیاز زندانیان است

کسانی که در سخن گفتن

و هنر ارتباط

مشکل دارند

به کتاب روی می آورند

تا پنهان کنند

آنچه را که درک می کنند

 اما توانایی باز گویی آن را ندارند

**

شادی و نشاط

حق کودکان است

و تو کودک نیستی

   **

ناامیدانه بنشین

زندانی سلول هستی

و مرگ تدریجی را تمرین کن